De Unit Scenario Training (UST), maakt deel uit van Scope Training en bestaat uit een groep ervaren mensen met een hoog kennisniveau op het gebied van specialistische operationele eenheden.  U kunt hier denken aan tactisch teamleiders, analisten, onderhandelaars, trainers en andere experts die op het gebied van inlichtingen en/of veiligheid werkzaam zijn.  Hun ervaring en expertise zetten zij graag in om op het gebied van strategie, tactiek en operatie een helpende hand te bieden aan Nederlandse organisaties.

Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 ontstond een behoefte om nieuwe operationele tactiek en techniek te toetsen in tijden van verhoogde terreurdreiging of andere calamiteiten.

Table Top Crisisbeheersing (TTC)

TTC

Een Tabel Top Crisisbeheersing is een simulatieoefening op managementniveau, waarbij een crisissituatie in een besloten ruimte kan worden nagespeeld. Hierdoor worden managers op een laagdrempelige wijze bewust gemaakt van hun rol tijdens een calamiteit.

Competenties

Tijdens een TTC wordt aanspraak gedaan op:

 • communicatieve vaardigheden
 • oordeel- en besluitvormingsprocessen
 • organisatiesensitiviteit
 • stressbestendigheid
 • planning en organisatie
 • informatieverwerking
 • anticiperen
 • leiderschapsvaardigheden
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
Werkwijze
 1. Ontwikkeling en uitschrijven scenario

Dit is een realistisch en praktijkgericht scenario dat voorafgaand aan de uitvoering  wordt gefactureerd. Het scenario blijft intellectueel eigendom van UST.

 1. Uitvoering TTC

De uitvoering vindt plaats onder regie van de UST. Zij coördineren de uitvoering  en zorgen ervoor dat het geheel binnen de afgesproken kaders verloopt.

 1. Evaluatie

Mondelinge bespreking van resultaten aan de hand van waarnemers of technische observaties. Vaststellen kwaliteiten en verder te ontwikkelen competenties. Bespreken van een mogelijk vervolgtraject.

Duur & Locatie

De uitvoering vindt plaats op de locatie van de klant en wordt door de UST gecoördineerd. De lengte van een TTC is doorgaans vier uur, maar kan indien er specifieke wensen zijn vanzelfsprekend aangepast worden. Op de dag zelf vindt een evaluatie plaats.

Informatie aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Real Time Simulatieoefening (RTS)

RTS

De afgelopen tien jaar heeft de UST een zeldzame expertise opgebouwd in het ontwikkelen en uitvoeren van complexe Real Time Simulatieoefeningen. Het doel van deze oefeningen is om het protocol binnen het veiligheidsdomein op operationele doelmatigheid te toetsen.

Competenties

Mogelijke competenties die kunnen worden getoetst:

 • Actie intelligentie (operationele kansen zien en hierop handelen)
 • Oordeelvorming
 • Inzet
 • Veiligheidsbewustzijn
 • Stressbestendigheid en incasseringsvermogen
 • Samenwerken
 • Leiding geven
 • Communicatieve vaardigheden
 • Discipline
 • Helikopterview
 • Snel schakelen (informatieverwerking)
 • Leervermogen (bij een meerdaags scenario)
 • Probleemanalyse
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Strategische oriëntatie
 • Creativiteit
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatiefrijkheid
 • Organisatievermogen
 • Overtuigingskracht
Werkwijze
 1. Ontwikkeling en uitschrijven scenario

Dit is een realistisch en praktijkgericht scenario dat voorafgaand aan de uitvoering  wordt gefactureerd. Het scenario blijft intellectueel eigendom van UST.

 1. Uitvoering RTS

De uitvoering vindt plaats onder regie van de UST. Zij coördineren de uitvoering  en zorgen ervoor dat het geheel binnen de afgesproken kaders verloopt.

 1. Evaluatie

Mondelinge bespreking van resultaten aan de hand van waarnemers of technische observaties. Vaststellen kwaliteiten en verder te ontwikkelen competenties. Bespreken van een mogelijk vervolgtraject.

Duur & Locatie

Afhankelijk van de oefendoelen, die door de opdrachtgever worden bepaald, varieert de lengte van de  uitvoering van een dagdeel tot drie dagen volcontinu. Een eigen coördinatiestaf regisseert de oefening zodat het scenario op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

De oefening speelt zich af in het publiek domein, dat kan zowel in grote steden als in landelijke gebieden zijn. Wanneer er sprake is van een specialisme dat afgeschermd dient te worden, wordt er gebruik gemaakt van besloten locaties.

Na afloop vindt er een mondelinge evaluatie plaats aan de hand van  waarnemingen. Ook bij deze simulatie geldt dat, als de bevindingen daartoe aanleiding geven, er altijd gekeken kan worden naar ontwikkel- en trainingsmogelijkheden.

Informatie aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht